assure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za assure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.assuré (assurée) [asyʀe] GLAG pp

assuré → assurer

II.assuré (assurée) [asyʀe] PRID

III.assuré (assurée) [asyʀe] PRID

IV.assuré (assurée) [asyʀe] SAMOST m (ž) FIN

V.assuré (assurée) [asyʀe]

glej tudi assurer

4. assurer:

5. assurer:

III.s'assurer GLAG povr

4. assurer:

5. assurer:

III.s'assurer GLAG povr

Prevodi za assure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
l'assuré/-e m/ž
assuré/-e m/ž
assuré/-e m/ž
assurer à qn que

assure v slovarju PONS

Prevodi za assure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.assuré(e) [asyʀe] PRID

II.assuré(e) [asyʀe] SAMOST m(ž)

1. assurer (affirmer, garantir, par un contrat d'assurance):

Prevodi za assure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

assure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文