expecting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za expecting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. expect (anticipate):

+ subj I expect (that) I'll lose
Individual translation pairs

Prevodi za expecting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expecting v slovarju PONS

Prevodi za expecting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za expecting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

expecting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文