cui-cui v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cui-cui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za cui-cui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

cui-cui v slovarju PONS

Prevodi za cui-cui v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

cui-cui [kɥikɥi] MEDMET SAMOST m inv inf

il [il] ZAIMEK pers

glej tudi avoir

III.avoir [avwaʀ] irr GLAG preh. impers

1. avoir (exister):

IV.avoir [avwaʀ] irr SAMOST m

Prevodi za cui-cui v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文