signed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za signed v slovarju angleščina»francoščina

6. sign (indication, pointer):

signe m (of de)

V-sign [Brit ˈviːsʌɪn, Am ˈvi ˌsaɪn] SAMOST

I.sign over GLAG [Brit sʌɪn -, Am saɪn -] (sign over [sth], sign [sth] over)

signed v slovarju PONS

Prevodi za signed v slovarju angleščina»francoščina

signed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

signed iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za signed v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文