flies v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za flies v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

3. fly (of tent) → flysheet

IV.fly <prét flew, part passé flown> [Brit flʌɪ, Am flaɪ] GLAG preh.

V.fly <prét flew, part passé flown> [Brit flʌɪ, Am flaɪ] GLAG nepreh.

3. fly (be propelled):

glej tudi flysheet

II.fly in GLAG [Brit flʌɪ -, Am flaɪ -] (fly [sth/sb] in, fly in [sth/sb])

Prevodi za flies v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

flies v slovarju PONS

Prevodi za flies v slovarju angleščina»francoščina

tsetse fly [ˈtetsiˌflaɪ, Am ˈtsetsiˌflaɪ] SAMOST

flies Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

flies Brit
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文