contrainte v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contrainte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] GLAG pp

contraint → contraindre

II.contraint (contrainte) [kɔ̃tʀɛ̃, ɛ̃t] PRID

III.contrainte SAMOST ž

glej tudi contraindre

I.contraindre [kɔ̃tʀɛ̃dʀ] GLAG preh.

II.se contraindre GLAG povr

I.contraindre [kɔ̃tʀɛ̃dʀ] GLAG preh.

II.se contraindre GLAG povr

Prevodi za contrainte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
duress LAW

contrainte v slovarju PONS

Prevodi za contrainte v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za contrainte v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

contrainte Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文