attache v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attache [ataʃ] SAMOST ž

glej tudi attacher

III.s'attacher GLAG povr

III.s'attacher GLAG povr

attaché-case [ataʃekɛs] SAMOST m

Prevodi za attache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attache v slovarju PONS

Prevodi za attache v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

attache [ataʃ] SAMOST ž

I.attaché(e) [ataʃe] PRID

II.attaché(e) [ataʃe] SAMOST m(ž)

attaché-case <attachés-cases> [ataʃekɛz] SAMOST m

Prevodi za attache v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attache Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

attaché(e) m (ž) de presse
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文