fouille v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fouille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fouille [fuj] SAMOST ž

glej tudi fouiller

II.fouiller [fuje] GLAG nepreh. (chercher)

III.se fouiller GLAG povr

fouille-merde <pl fouille-merde> [fujmɛʀd] SAMOST mf slang

II.fouiller [fuje] GLAG nepreh. (chercher)

III.se fouiller GLAG povr

Prevodi za fouille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fouille v slovarju PONS

Prevodi za fouille v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fouille [fuj] SAMOST ž

fouillé(e) [fuje] PRID

fouille-merde <fouille-merdes> [fujmɛʀd] SAMOST mf inf

Individual translation pairs

Prevodi za fouille v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fouille Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文