darling v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za darling v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.darling [Brit ˈdɑːlɪŋ, Am ˈdɑrlɪŋ] SAMOST

II.darling [Brit ˈdɑːlɪŋ, Am ˈdɑrlɪŋ] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za darling v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

darling v slovarju PONS

Prevodi za darling v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za darling v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

darling Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文