marquant v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za marquant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marquant (marquante) [maʀkɑ̃, ɑ̃t] PRID

glej tudi Blanc

Prevodi za marquant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marquant v slovarju PONS

Prevodi za marquant v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

marquant(e) [maʀkɑ̃, ɑ̃t] PRID (important)

Prevodi za marquant v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

marquant Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文