striking v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za striking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.striking [Brit ˈstrʌɪkɪŋ, Am ˈstraɪkɪŋ] SAMOST

II.striking [Brit ˈstrʌɪkɪŋ, Am ˈstraɪkɪŋ] PRID

II.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] GLAG preh.

1. strike (hit):

to strike sb a blow lit, fig

3. strike (make impression on):

to be struck on inf Brit

III.strike <prét, part passé struck> [Brit strʌɪk, Am straɪk] GLAG nepreh.

I.strike down GLAG [Brit strʌɪk -, Am straɪk -] (strike [sb] down, strike down [sb])

ca'canny strike [Brit kɑːˌkani ˈstrʌɪk, Am kæˌkæni ˈstraɪk] SAMOST Brit

Prevodi za striking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

striking v slovarju PONS

Prevodi za striking v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

7. strike <struck, struck> <[or a. Am stricken]> (engender feelings):

8. strike <struck, struck> <[or a. Am stricken]> (engender memories):

9. strike <struck, struck> <[or a. Am stricken]> (create atmosphere):

Prevodi za striking v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

striking Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文