bagarre v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bagarre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

bagarre [baɡaʀ] SAMOST ž

I.bagarrer [baɡaʀe] inf GLAG nepreh. (se battre, se disputer)

II.se bagarrer GLAG povr

Prevodi za bagarre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bagarre v slovarju PONS

Prevodi za bagarre v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bagarre v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bagarre Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文