violentes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za violentes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] PRID

II.violent (violente) [vjɔlɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

non-violent (non-violente) <mpl non-violents> [nɔ̃vjɔlɑ̃, ɑ̃t] SAMOST m (ž)

Individual translation pairs

Prevodi za violentes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

violentes v slovarju PONS

Prevodi za violentes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za violentes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

violentes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文