smack v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za smack v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.smack [Brit smak, Am smæk] PRIS a. smack bang,smack dab Am

V.to smack into,to smack against GLAG nepreh. (hit)

Prevodi za smack v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smack v slovarju PONS

Prevodi za smack v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za smack v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

smack Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文