Social v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Social v slovarju angleščina»francoščina

I.social [Brit ˈsəʊʃ(ə)l, Am ˈsoʊʃəl] SAMOST

II.social [Brit ˈsəʊʃ(ə)l, Am ˈsoʊʃəl] PRID

Social v slovarju PONS

Prevodi za Social v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.social [ˈsəʊʃəl, Am ˈsoʊ-] SOCIOL SAMOST Brit

anti-social [ˌæntɪˈsəʊʃl, Am -t̬ɪˈsoʊ-] PRID

Prevodi za Social v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Social Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Social iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文