traduire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za traduire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.se traduire GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za traduire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

traduire v slovarju PONS

Prevodi za traduire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.traduire [tʀadɥiʀ] irr GLAG preh.

II.traduire [tʀadɥiʀ] irr GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za traduire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

traduire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文