skilled v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za skilled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

semi-skilled [Brit sɛmɪˈskɪld, Am ˌsɛmiˈskɪld, ˌsɛmaɪˈskɪld] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za skilled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

skilled v slovarju PONS

skilled Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文