prête v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prête v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prêté [pʀete] SAMOST m

prête-nom <pl prête-noms> [pʀɛtnɔ̃] SAMOST m

II.prêter à GLAG preh.

III.prêter [pʀɛte] GLAG nepreh. TECH

IV.se prêter GLAG povr

glej tudi flanc

flanc [flɑ̃] SAMOST m

I.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt] PRID

II.prêt SAMOST m

III.prêt (prête) [pʀɛ, pʀɛt]

éco-prêt <pl éco-prêts> [ekopʀɛ] SAMOST m

prêt-à-poster <pl prêts-à-poster> [pʀɛtapɔste] SAMOST m

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] SAMOST m

prêt-à-penser <pl prêts-à-penser> [pʀɛtapɑ̃se] SAMOST m inf

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] SAMOST m

Prevodi za prête v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prête v slovarju PONS

Prevodi za prête v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

prêt(e) [pʀɛ, pʀɛt] PRID

prête-nom <prête-noms> [pʀɛtnɔ̃] SAMOST m

prêt [pʀɛ] SAMOST m

prêt-à-porter [pʀɛtapɔʀte] SAMOST m sans pl

Prevodi za prête v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

prête Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

prête iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

prête iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文