peg v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za peg v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.peg <part prés pegging; prét, part passé pegged> [Brit pɛɡ, Am pɛɡ] GLAG preh.

II.peg out GLAG [Brit pɛɡ -, Am pɛɡ -] (peg out [sth], peg [sth] out)

Prevodi za peg v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peg v slovarju PONS

Prevodi za peg v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za peg v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

peg Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文