wasted v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wasted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

1. waste U (squandering):

perte ž (of de)

1. waste (squander):

glej tudi nuclear waste

Prevodi za wasted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wasted v slovarju PONS

Prevodi za wasted v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

wastebasket [ˈweɪstbɑ:skɪt, Am -bæskət] SAMOST Am, waste bin SAMOST Brit, Aus

Prevodi za wasted v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wasted Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文