contacting v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za contacting v slovarju angleščina»francoščina

I.contact SAMOST [Brit ˈkɒntakt, Am ˈkɑnˌtækt]

5. contact → contact lens

6. contact PHOT → contact print

II.contact GLAG preh. [Brit ˈkɒntakt, kənˈtakt, Am ˈkɑnˌtækt, kənˈtækt]

glej tudi contact lens, contact print

contacting v slovarju PONS

Prevodi za contacting v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za contacting v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

contacting Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

contacting iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za contacting v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文