dispose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dispose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi disposer

II.disposer de GLAG preh. obj.indir.

III.se disposer GLAG povr

II.disposer de GLAG preh. obj.indir.

III.se disposer GLAG povr

glej tudi homme

homme [ɔm] SAMOST m

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT

dispos (dispose) [dispo, oz] PRID

Prevodi za dispose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dispose v slovarju PONS

Prevodi za dispose v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

dispos(e) [dispo, dispoz] PRID

dispos → frais

glej tudi frais, frais2, frais1

frais (fraîche) [fʀɛ, fʀɛʃ] PRID

frais2 [fʀɛ] SAMOST m

frais1 [fʀɛ] SAMOST mpl

Fraze:

disposé(e) [dispoze] PRID

Prevodi za dispose v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dispose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文