drag v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za drag v slovarju angleščina»francoščina

II.drag <part prés dragging; prét, part passé dragged> [Brit draɡ, Am dræɡ] GLAG preh.

1. drag (pull):

III.drag <part prés dragging; prét, part passé dragged> [Brit draɡ, Am dræɡ] GLAG nepreh.

I.drag in GLAG [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [sth] in, drag in [sth])

II.drag away GLAG [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [oneself] away from [sth])

I.drag up GLAG [Brit draɡ -, Am dræɡ -] (drag [sth] up, drag up [sth])

drag v slovarju PONS

Prevodi za drag v slovarju angleščina»francoščina

7. drag SPORT → drag race

glej tudi drag race

drag Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文