goodness v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za goodness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.goodness [Brit ˈɡʊdnəs, Am ˈɡʊdnəs] SAMOST

II.goodness [Brit ˈɡʊdnəs, Am ˈɡʊdnəs] MEDMET a. goodness gracious

Individual translation pairs

Prevodi za goodness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

goodness v slovarju PONS

Prevodi za goodness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za goodness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

goodness Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文