carottes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za carottes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.carotte [kaʀɔt] PRID inv

II.carotte [kaʀɔt] SAMOST ž

III.carotte [kaʀɔt]

poil-de-carotte [pwaldəkaʀɔt] PRID inv (couleur)

Prevodi za carottes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

carottes v slovarju PONS

Prevodi za carottes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za carottes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

carottes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文