fonctionnaire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za fonctionnaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za fonctionnaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fonctionnaire v slovarju PONS

Prevodi za fonctionnaire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

fonctionnaire [fɔ̃ksjɔnɛʀ] SAMOST mf

Individual translation pairs

Prevodi za fonctionnaire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

fonctionnaire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文