intérieure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za intérieure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Mongolie-Intérieure [mɔ̃ɡɔliɛ̃teʀjœʀ] ž

I.intérieur (intérieure) [ɛ̃teʀjœʀ] PRID

II.intérieur SAMOST m

Prevodi za intérieure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
inboard NAUT
inboard AVIAT
interior CINE, TV shot

intérieure v slovarju PONS

Prevodi za intérieure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

intérieur(e) [ɛ̃teʀjœʀ] PRID

intérieur [ɛ̃teʀjœʀ] SAMOST m

for intérieur [fɔʀɛ̃teʀjœʀ]

Prevodi za intérieure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

intérieure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文