compromise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za compromise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.compromise [Brit ˈkɒmprəmʌɪz, Am ˈkɑmprəˌmaɪz] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za compromise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compromise v slovarju PONS

Prevodi za compromise v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za compromise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

compromise Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文