obligation v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za obligation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

obligation [Brit ɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n, Am ˌɑbləˈɡeɪʃ(ə)n] SAMOST

moral obligation [ˌmɒr(ə)l ˈɒblɪɡeɪʃ(ə)n, Amˌmɔrəl ˌɑbləˈɡeɪʃən] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za obligation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

obligation v slovarju PONS

Prevodi za obligation v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za obligation v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

obligation Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文