closing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za closing v slovarju angleščina»francoščina

I.closing [Brit ˈkləʊzɪŋ, Am ˈkloʊzɪŋ] SAMOST

II.closing [Brit ˈkləʊzɪŋ, Am ˈkloʊzɪŋ] PRID

3. close → close down

glej tudi close down

closing v slovarju PONS

Prevodi za closing v slovarju angleščina»francoščina

closing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文