attendu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za attendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.attendu1 [atɑ̃dy] PREDLOG

II.attendu que … VEZNIK

I.attendu2 (attendue) [atɑ̃dy] PRID

II.attendu SAMOST m

1. attendre (processus qui dure) personne:

wait a moment, hang on (a minute) inf

III.s'attendre GLAG povr

IV.attendre [atɑ̃dʀ]

glej tudi ferme, cent2, cent1

I.ferme [fɛʀm] PRID

II.ferme [fɛʀm] PRIS

III.ferme [fɛʀm] SAMOST ž

IV.ferme [fɛʀm]

V.ferme [fɛʀm]

cent2 [sɛnt] SAMOST m

I.cent1 [sɑ̃] PRID (gén)

II.cent1 [sɑ̃] ZAIMEK

III.cent1 [sɑ̃] SAMOST m (quantité)

IV.pour cent PRID

V.cent1 [sɑ̃]

Prevodi za attendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

attendu v slovarju PONS

Prevodi za attendu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.attendu(e) [atɑ̃dy] GLAG

attendu part passé de attendre

II.attendu(e) [atɑ̃dy] PRID (espéré)

glej tudi attendre

Prevodi za attendu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

attendu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文