plu v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plaire à GLAG preh. obj.indir.

2. plaire (être apprécié):

II.se plaire GLAG povr

glej tudi avril

Individual translation pairs

Prevodi za plu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plu v slovarju PONS

Prevodi za plu v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

plu1 [ply] GLAG

plu part passé de plaire

glej tudi plaire

II.plaire [plɛʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.plaire [plɛʀ] irr GLAG nepreh. impers

I.pleuvoir [pløvwaʀ] irr GLAG nepreh. impers

II.pleuvoir [pløvwaʀ] irr GLAG nepreh.

Individual translation pairs

Prevodi za plu v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plu Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文