plaisent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za plaisent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.plaire à GLAG preh. obj.indir.

2. plaire (être apprécié):

II.se plaire GLAG povr

glej tudi avril

Individual translation pairs

Prevodi za plaisent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaisent v slovarju PONS

Prevodi za plaisent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.plaire [plɛʀ] irr GLAG nepreh. impers

Prevodi za plaisent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

plaisent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文