manufacturing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za manufacturing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

manufacturing [Brit manjuːˈfaktʃərɪŋ, Am ˌmænəˈfæktʃərɪŋ] SAMOST

I.manufacture [Brit manjʊˈfaktʃə, Am ˌmæn(j)əˈfæk(t)ʃər] SAMOST

III.manufacture [Brit manjʊˈfaktʃə, Am ˌmæn(j)əˈfæk(t)ʃər] GLAG preh.

Prevodi za manufacturing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manufacturing v slovarju PONS

Prevodi za manufacturing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za manufacturing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

manufacturing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文