offert v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za offert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

3. offrir (mettre à la disposition):

5. offrir (présenter):

II.s'offrir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za offert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

offert v slovarju PONS

Prevodi za offert v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

Prevodi za offert v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

offert Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文