Ogledujete si podobne rezultate:

dreadful’—‘wasn't v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dreadful’—‘wasn't v slovarju angleščina»francoščina

dreadful [Brit ˈdrɛdfʊl, ˈdrɛdf(ə)l, Am ˈdrɛdfəl] PRID

wasn't → was not

dreadful’—‘wasn't v slovarju PONS

Prevodi za dreadful’—‘wasn't v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi be

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文