rose v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rose v slovarju angleščina»francoščina

rose → rise

glej tudi rise up, rise

II.rise <prét rose, part passé risen> [Brit rʌɪz, Am raɪz] GLAG nepreh.

4. rise (ascend) → rise up

5. rise (rebel) → rise up

rose-coloured Brit, rose-colored Am [Brit ˈrəʊzˌkʌləd, Am ˈroʊzˌkələrd] PRID

rose v slovarju PONS

Prevodi za rose v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi blue

glej tudi rise

rose Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

rose iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za rose v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文