monté v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za monté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.monté (montée) [mɔ̃te] GLAG pp

monté → monter

II.monté (montée) [mɔ̃te] PRID

III.montée SAMOST ž

glej tudi monter

I.monter [mɔ̃te] GLAG preh. + v avoir

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

II.monter [mɔ̃te] GLAG nepreh. + v être

1. monter:

to go up (à to)

III.se monter GLAG povr

IV.monter [mɔ̃te]

monte [mɔ̃t] SAMOST ž

monte-plats, monte-plat <pl monte-plats> [mɔ̃tpla] SAMOST m

monte-meubles, monte-meuble <pl monte-meubles> [mɔ̃tmœbl] SAMOST m

monte-escalier <pl monte-escaliers> [mɔ̃tɛskalje] SAMOST m

monte-charge <pl monte-charge, monte-charges> [mɔ̃tʃaʀʒ] SAMOST m

monte-en-l'air <pl monte-en-l'air> [mɔ̃tɑ̃lɛʀ] SAMOST m inf

I.monter [mɔ̃te] GLAG preh. + v avoir

1. monter (transporter):

to take [sb/sth] up (à to)

II.monter [mɔ̃te] GLAG nepreh. + v être

1. monter:

to go up (à to)

III.se monter GLAG povr

IV.monter [mɔ̃te]

prêt-à-monter <pl prêts-à-monter> [pʀɛtamɔ̃te] SAMOST m

Prevodi za monté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monté v slovarju PONS

Prevodi za monté v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

monté(e) [mɔ̃te] PRID

monte [mɔ̃t] SAMOST ž

monte-charge [mɔ̃tʃaʀʒ] SAMOST m inv

II.monter [mɔ̃te] GLAG preh. +avoir

III.monter [mɔ̃te] GLAG povr (atteindre)

Prevodi za monté v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

monté Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文