heated v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za heated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

heat through GLAG [Brit hiːt -, Am hit -] (heat [sth] through)

glej tudi kitchen

Prevodi za heated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heated v slovarju PONS

Prevodi za heated v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za heated v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

heated Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

heated iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文