secrets v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za secrets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt] PRID

II.secr|et SAMOST m

3. secret (discrétion):

III.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt]

glej tudi tombe

Individual translation pairs

Prevodi za secrets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
secret/-ète

secrets v slovarju PONS

Prevodi za secrets v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

secret [səkʀɛ] SAMOST m

secret (-ète) [səkʀɛ, -ɛt] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za secrets v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

secrets Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文