swear v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za swear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] GLAG preh.

II.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] GLAG nepreh.

I.swear in GLAG [Brit swɛː -, Am swɛr -] (swear in [sb], swear [sb] in)

I.swear by GLAG [Brit swɛː -, Am swɛr -] inf (swear by [sth/sb])

Individual translation pairs

Prevodi za swear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
jurer que
jurer à qn que

swear v slovarju PONS

Prevodi za swear v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za swear v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

swear Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to swear blind that ... Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文