grimper v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za grimper v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.grimper [ɡʀɛ̃pe] SAMOST m SPORT

II.grimper [ɡʀɛ̃pe] GLAG preh. (gravir)

Prevodi za grimper v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grimper v slovarju PONS

Prevodi za grimper v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za grimper v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

grimper Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文