forwarding v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za forwarding v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] SAMOST SPORT

II.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRID

III.forward [Brit ˈfɔːwəd, Am ˈfɔrwərd] PRIS

glej tudi backwards, backward

I.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRID

II.backwards [Brit ˈbakwədz, Am ˈbækwərdz] Brit, backward [ˈbækwəd] Am PRIS

II.backward [Brit ˈbakwəd, Am ˈbækwərd] PRIS Am

backward → backwards

Prevodi za forwarding v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

forwarding v slovarju PONS

Prevodi za forwarding v slovarju angleščina»francoščina

III.forward [ˈfɔ:wəd, Am ˈfɔ:rwɚd] SAMOST SPORT

forwarding Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文