bricoler v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za bricoler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

II.bricoler [bʀikɔle] GLAG nepreh. (faire du bricolage)

Prevodi za bricoler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

bricoler v slovarju PONS

Prevodi za bricoler v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za bricoler v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

bricoler Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文