reports v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za reports v slovarju angleščina»francoščina

I.report [Brit rɪˈpɔːt, Am rəˈpɔrt] SAMOST

reports v slovarju PONS

Prevodi za reports v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za reports v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

reports Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文