dernières v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za dernières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] PRID

1. dernier (qui termine une série):

II.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST mf (ž)

1. dernier (qui est à la fin):

III.en dernier PRIS

IV.dernière SAMOST ž

V.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

VI.dern|ier (dernière) [dɛʀnje, ɛʀ]

I.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] PRID

II.avant-dern|ier (avant-dernière) <pl avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, ɛʀ] SAMOST m (ž)

dernier-né (dernière-née) <mpl derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] SAMOST m (ž)

Prevodi za dernières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dernières v slovarju PONS

Prevodi za dernières v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] PRID

II.dernier (-ière) [dɛʀnje, -jɛʀ] SAMOST m, f

dernier [dɛʀnje] SAMOST m Belg

avant-dernier (-ière) <avant-derniers> [avɑ̃dɛʀnje, -jɛʀ] PRID SAMOST m, f

dernier-né (dernière-née) <derniers-nés> [dɛʀnjene, dɛʀnjɛʀne] SAMOST m, f

Prevodi za dernières v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

dernières Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

le/la dernier(-ière)
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文