Blue v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Blue v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi murder, moon

I.murder [Brit ˈməːdə, Am ˈmərdər] SAMOST

Blue v slovarju PONS

Prevodi za Blue v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za Blue v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Blue Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文