Open v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za Open v slovarju angleščina»francoščina

I.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] SAMOST

II.open [Brit ˈəʊp(ə)n, Am ˈoʊpən] PRID

5. open (make wider) → open up

6. open (become wider) → open up

glej tudi open up

II.open up GLAG [Brit ˈəʊp(ə)n -, Am ˈoʊpən -] (open [sth] up, open up [sth])

II.burst open GLAG [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst open [sth], burst [sth] open)

I.split open GLAG [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split open)

II.split open GLAG [Brit splɪt -, Am splɪt -] (split [sth] open)

I.fling open GLAG [Brit flɪŋ -, Am flɪŋ -] (fling [sth] open, fling open [sth])

I.force open GLAG [Brit fɔːs -, Am fɔrs -] (force [sth] open, force open [sth])

I.rip open GLAG [Brit rɪp -, Am rɪp -] (rip open [sth], rip [sth] open)

Open v slovarju PONS

Prevodi za Open v slovarju angleščina»francoščina

Open Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

Open iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za Open v slovarju francoščina»angleščina

Open iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文