faculties v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za faculties v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

faculty <pl faculties> [Brit ˈfak(ə)lti, Am ˈfækəlti] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za faculties v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faculties v slovarju PONS

Prevodi za faculties v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za faculties v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

faculties Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

faculté des arts Québec
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文