railing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za railing v slovarju angleščina»francoščina

railing [Brit ˈreɪlɪŋ, Am ˈreɪlɪŋ] SAMOST

III.to rail against,to rail at GLAG nepreh. form

glej tudi towel rail, picture rail

railing v slovarju PONS

Prevodi za railing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za railing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

railing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

railing iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za railing v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文